قهرمانان ورزشی مازندران در ویژه برنامه سفیر فرهنگ ترافیک در ساری

عکاس (خلیل دردانه) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

اجرای ویژه برنامه سفیران فرهنگ ترافیک با حضور قهرمانان ورزشی مازندرانی به همت پلیس راهنمایی و رانندگی استان مازندران و شهرستان ساری برگزار شد