كلبه عمو رمضان

مشتاقان و دوستداران طبيعت و جنگل با گذر از درختان انبوه جنگلي چالوس خود را به كلبه عمو رمضان می‌رسانند تا در اين فضای دلنشين و دور از هياهوی شهری انسی با طبيعت بگيرند .

آقای رمضان صادقی با احداث كلبه‌ای در ارتفاع 800 متری از سطح دريا پذيرای كوهنوردان و طبيعت دوستان در تمام فصول سال بوده و 9 سال است اين كلبه را كه معروف به كلبه عمو رمضان است به صورت سنتی و چوبي بنا كرده است .