مانور اهدای ۱۱۰ جهیزیه به نوعروسان تحت پوشش موسسه خیریه آبشار عاطفه های نمایندگی غرب مازندران در بابل برگزار شد.

این ۱۱۰ جهیزیه همزمان دهه کرامت در شهرهای بابل تا رامسر توزیع شد.