همزمان با کل استان مازندران مانور سراسری پاکسازی سواحل با حضور رضایی فرماندار مرکز استان، توکلی مدیرکل دفتر فنی ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک، مدیران دستگاه‌های اجرایی، بخشدار رودپی شمالی، سمن های محیط زیستی و بسیجیان شهرستان ساری در ساحل فرح‌آباد انجام شد.