مانور موتور سیکلت سواران قانونمند با حضور گروهی از موتور سواران همیار پلیس شهرستان ساری به همت پلیس راهور شهرستان ساری برگزار شد