مجمع سالانه هیات دو و میدانی استان مازندران عصر امروز با حضور صیامی دبیر فدراسیون دوومیدانی،اورنگ مستقیم رئیس هیات دوومیدانی مازندران و دیگر مسئولین در سالن شهید زرهون اداره کل ورزش و جوانان مازندران برگزار شد.

در این مراسم عملکرد سالانه هیات دوومیدانی مازندران تشریح شد و هیات های شهرستانی نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و در پایان این مراسم از مدعوین به صرف افطار پذیرایی شد.