مجمع سالیانه هیات بوکس استان با حضور حسین ثوری رییس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران و حسن رنگرز مدیرکل ورزش و حوانان مازندران و سید امیر مدرسی رییس هیات استان مازندران و روسای بوکس شهرستان در ساری برگزار شد.

در این مجمع امیر مدرسی به عنوان رییس کمیته بوکس ساحلی کشور منصوب شد