عباس آباد، باغ ایرانی برخاسته از خاک

 مجموعه میراث جهانی باغ عباس آباد یکی از ۹باغ ایرانی است که در فهرست آثار جهانی درسال ۲۰۱۱ میلادی قرار گرفت.

این مجموعه زیبا و کم نظیر حوالی سال ۱۰۲۱قمری به دستور شاه عباس یکم با کاربری تفرجگاه و خلوتگاه سلطنتی احداث شد.

با گذشت زمان و سقوط سلسله صفویال این باغ به دست فراموشی سپرده شد و در دل جنگلهای انبوه مدفون شد تا اینکه با تلاش باستان شناسان بخشی از محوطه و آثار آن با کاوش های پیوسته و طی سال ها از دل خاک بیرون کشیده شد و ارزشهای کم نظیر یک باغ ایرانی آشکار گشت.

از سال ۱۳۸۸ نیز ساماندهی و مرمت و حفاظت و مطالعه این مجموعه همچنان ادامه دارد.