جمعی از شهروندان مازندران و گلستانی با تشکیل زنجیره انسانی در ساحل دریای آرام شهرستان گلوگاه در شرق مازندران مخالفتشان را با انتقال آب دریای خزر اعلام کردند.
گزارش بلاغ، جمعی از شهروندان مازندران و گلستانی با تشکیل زنجیره انسانی در ساحل دریای آرام شهرستان گلوگاه در شرق مازندران مخالفتشان را با انتقال آب دریای خزر اعلام کردند.

شرکت کنندگان در این زنجیره انسانی پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته شده بود: ” نه به انتقال آب خزر”، ” نه به انتقال منابع آب شمال”، خلیج گرگان رو به خشکی است؛ آنرا دریابید”.

این جمع مدعی بودند که چون هیچ توجیه کارشناسی برای این کار وجود ندارد در نتیجه بر اساس دستور اداری قرار است پیش برود.

هشدار درباره خشک شدن تالاب میانکاله و مجموعه تالاب‌های این منطقه و از بین رفتن خلیج گرگان هم از مسایلی بود که در این زنجیره انسانی مطرح شد.