به گزارش بلاغ، انوشیروان محسنی پندپی در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره فرزندان مهر بهزیستی، اظهار کرد: مهم‌ترین رسالت سازمان بهزیستی، رصد و پایش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری و مداخله به هنگام برای رفع آنها است.

وی افزود: اقدامات گسترده‌ای از سوی سازمان بهزیستی در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور صورت گرفته و تلاش داریم در برنامه ششم این دغدغه را از پیش روی مسؤولان و نظام برداریم.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه از ابتدای امسال مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی 3.4 برابر افزایش یافته است، خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما افزایش 5 برابری این رقم تا پایان امسال است.

محسنی بندپی با بیان اینکه از دیگر رویکردهای سازمان بهزیستی کشور برگزاری کمی و کیفی جشنواره فرهنگی و ورزشی فرزندان بهزیستی است، تصریح کرئ: در سه سال اخیر اقدامات خوبی در حوزه ارتقای سطح فرهنگی، آموزشی و ورزشی فرزندان بهزیستی صورت گرفته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور، تاکید کرد: رشد و تکامل همه جانبه فرزندان بهزیستی در دستور کار قرار سازمان قرار گرفته و همه باید تلاش کنند تا استعدادهای فرزندان مهر شناسایی و به منصه ظهور گذاشته شود.

محسنی بندپی با اشاره به اینکه ورزش در وحدت و همبستگی اجتماعی تاثیرگذار است، بیان کرد: ورزش سبب افزایش روحیه، نشاط، بالندگی و توسعه کشور می‌شود.

وی در پایان با تاکید بر افزایش برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در سازمان، گفت: سامانه رصد به هنگام معضلات اجتماعی ایجاد شد.