اختتامیه سومین جشنواره کتابخوانی کتابان به همت فرهنگسرای نی‌ریز برگزار شد.

مراسم اختتامیه سومین جشنواره کتابخوانی کتابان با حضور برگزیدگان این جشنواره برگزار شد.

حمیدرضا عشریه رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان ساری در این مراسم کتاب را حافظه بشریت دانسته و گفت: ما مجموعه اطلاعات ومعارف و اختراعات ووقایع چندهزارساله را می توانیم در کتابها جستجو کنیم.

عشریه اظهارداشت: وسایل ارتباط جمعی و پدیده های نوظهور مضمون ومحتوای کتاب را راحت وآسان منتقل می کنند ولی ازکتاب تاثیر گذارتر و ماندگارتر نیستند.

وی ادامه داد: کتاب می تواند موجبات رشد وتعالی وتقویت فکر واستدلال وافزایش گنجینه لغات را برای ما فراهم سازد.

رئیس اداره فرهنگ وارشاد مرکز استان افزود: یکی از راهکارهای توسعه فرهنگی اهمیت دادن به مساله کتاب وکتابخوانی ومیزان تولید و مصرف کالاهای فرهنگی است.

وی ضمن تقدیر وتشکراز رستمی دبیر جشنواره فرهنگسرای نی ریز وهیات اجرایی وهیات داوران از اقدامات شایسته آنها تقدیر و تشکر کرد.

محمد رستمی مدیریت فرهنگسرای نی‌ریز و دبیر جشنواره کتابان نیز در این مراسم به ارائه گزارش دبیرخانه جشنواره پرداخت و گفت: در این دوره از جشنواره سیصد و پنجاه نفر در چهارگروه سنی شرکت کردند که با بررسی دویست و شصت اثر راه یافته به دبیرخانه نفرات برتر در چهار گروه سنی معرفی شدند.

در ادامه پس از تقدیر از اعضای هیئت داوران و برگزیدگان بخش‌های متعدد این جشنواره کار مراسم اختتامیه به پایان رسید.

لازم به ذکر است در این مراسم  احسان موسوی تاکامی -معاونت اداره‌کل کتابخانه‌های استان مازندران، علیرضا حمیدی -مسئول دفتر محمد دامادی نماینده مردم ساری از میهمانان این مراسم بودند.