هشتمین جشنواره استانی نو جوان سالم ویژه دانش آموزان و فرهنگیان مازندران در ساری برگزار شد