مراسم استانی روز “ماما” در ساری

عکاس(دریافتی) خزرنما -پایگاه اختصاصی گزارش تصویری مازندران

 

 مراسم روز ماما در مازندران و تقدیر از ماماهای نمونه در تالار شهاب ساری برگزار شد.