مراسم افتتاحیه المپیاد استعدادهای برتر رشته مینی گلف پسران با حضور جمشیدی- دبیر فدراسیون و رئیس ستاد المپیاد، دولو -ناظر وزارت ورزش، عالیشان معاون توسعه ورزش قهرمانی اداره کل و وحید شمسی -رئیس هیات گلف استان مازندران در ساری-باشگاه کانون نظام مهندسی برگزار گردید.