مسابقات قهرمانی دومینو  با حضور “عادل عالیشان” معاون ورزش همگانی اداره کل ورزش و جوانان استان و “روهام ابوطالبی” دبیر و قائم مقام هیات ورزش های همگانی مازندران در دانشگاه آزاد قائم شهر آغاز شد.