با حضور رئیس کل دادگستری مازندران؛

ساختمان جدید شورای حل اختلاف بابل افتتاح شد

با حضور رئیس کل دادگستری مازندران و جمعی از مسئولان، طرح توسعه فضای اداری ساختمان جدید شورای حل اختلاف بابل افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، رئیس کل دادگستری استان گفت: یکی از سیاست های قوه قضائیه، کرامت بخشی به همه مراجعان دستگاه قضائی است ویکی از محورها ومصداق های بارز کرامت بخشی، تهیه فضای مناسب اداری برای مراجعان ،قضات وکارمندان است.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری افزود: بیش از10پروژه درحال احداث دراستان داریم که پروژه دادگستری بابل نیز یکی ازاین پروژه هاست وبه جد پیگیر اعتبارت آن هستیم تا به زودی زود شاهد ساخت ساختمان دادگستری بابل نیز باشیم.

رئیس کل دادگستری مازندران درمورد پروژه شورای حل اختلاف جدید بابل گفت: این ساختمان در زمینی به مساحت 2هزارو100مترمربع در6طبقه ودرکنار ساختمان دادگستری بابل ساخته شده است که ازاین متراژبنا، یکهزار مترمربع ازآن به بخش اداری اختصاص یافته است.

رئیس کل دادگستری استان افزود: مجتمع شوراهای حل اختلاف بابل با 5/2میلیارد تومان اعتبار وازمحل اعتبارات خاص قوه قضائیه ساخته شده است..

در استان مازندران 388 شعبه شورای حل اختلاف فعالیت می کند که 179شعبه آن شهری و209شعبه روستایی است.