مراسم افطاری حسینیه رضویه شاهزاده حسین با حضور مدیران و مسولان شهری به میزبانی بیت حاج رحمت زاهدی برگزار شد