همزمان بادهه کرامت،پرچم پر افتخار امام مهربانیها ،امام رضا (ع)در میدان ولایت بابل به اهتزاز در آمد.

در مراسمی با حضوردکتر امامزاده ومهندس واثقی مسئول کانونهای خدمت رضوی مازندران و شهرستان بابل، ودکترحکیم شهردار بابل ،وتعداد زیادی ازعاشقان امام رئوف ثامن الحجج، پرچم امام رضا (ع)در میدان ولایت بابل به اهتزاز در آمد.