برگزاري جشنواره شهيد رجايي مازندران با شعار افزايش اعتماد عمومي از طريق ارتقاي فرهنگ سازماني، شفافيت سلامت اداري و توسعه دولت الكترونيك

  جشنواره شهيد رجايي مازندران  با شعار ” افزايش اعتماد عمومي از طريق ارتقاي فرهنگ سازماني، شفافيت سلامت اداري و توسعه دولت الكترونيك ” در سالن همايش اين سازمان برگزار شد

به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي مازندران جشنواره  شهيد رجايي سال 1398 با حضور استاندار رئيس و دكتر غلامي راد دبير ستاد جشنواره استان  در سازمان مديريت و برنامه ريزي برگزار شد.

دكتر غلامي راد دبير  جشنواره شهيد رجايي استان با تبريك هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهداي دولت و به ويژه شهيدان رجايي و باهنر به تشريح برنامه‌هاي اين سازمان پرداخت

وي افزود: از ابتداي سال ۹۷ تمام شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي را به تمام دستگاه‌هاي اجرايي استان  ابلاغ كرديم و پس از اتمام سال ۹۷ نسبت به ارزيابي اين شاخص‌ها اقدام  نموديم كه امروز نتيجه اين ارزيابي به صورت دستگاه‌هاي برتر در شاخص‌هاي عمومي و شاخص‌هاي اختصاصي و همين طور مجموعه شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي در اين جشنواره اعلام گرديد.

در اين مراسم از ۵ دستگاه برتر در مجموع دو بعد شاخص هاي عمومي و اختصاصي  با توجه گروه بندي پنج گانه

در گروه زير بنايي و توليدي  منطقه ويژه اقتصادي بندر امير آباد  مقام نخست و در گروه حمايتي ، سلامت و بهداشت اداره كل بيمه سلامت مقام دوم و همچنين در گروه عمومي ، اجتماعي و قضايي  دستگاه هاي اجرايي اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي  مقام نخست ، اداره كل ثبت احوال رتبه اول شاخص اختصاصي و اداره كل امور مالياتي رتبه دوم شاخص اختصاصي كسب نموده اند .

 واما در گروه چهارم گروه علمي ، فرهنگي و آموزشي اداره كل آموزش و پرورش حائز رتبه شد و آخرين گروه از گروه بندي پنج گانه مجموع دو بعد شاخص هاي عمومي و اختصاصي  گروه شركت ها بود كه شركت آب و فاضلاب روستايي رتبه اول شاخص عمومي را به خودش اختصاص داد كه با حضور  استاندار و رئيس سازمان مديريت  و برنامه ريزي مازندران تقدير شد.

در ادامه از دستگاه اي اجرايي برتر در شاخص هاي عمومي اداره كل بهزيستي و اداره كل بنادر و در يا نوردي و همچنين از دستگا هاي اجرايي در شاخص اختصاصي  از اداره كل ثبت احوال و اداره كل امور اقتصاد و دارايي تقدير به عمل آمد.

در اين جشنواره از دستگاه هاي كه بيشترين ميزان رشد امتياز را نسبت به سال گذشته در دو بعد شاخص هاي عمومي و اختصاصي و اقدامات برجسته  داشتند نيز تقدير به عمل آمد.