مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه مازندران

با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی و استاندار مازندران از ۵۳ نفر از تولید کنندگان برتر ملی و استانی بخش کشاورزی مازندران تجلیل شد.

تولیدکنندگان برتر ملی و استانی بخش کشاورزی مازندران با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی در ساری تقدیر شدند.

به گزارش مهر، محمد طاهری دبیر انتخاب تولیدکنندگان برتر استان مازندران  در این آئین با بیان اینکه کشاورزان گنجینه‌هایی هستند که توانستند با دستان توانمند خود رکورد تولید هفت میلیون تنی را در استان رقم زدند.

وی انتقال پیام شکرگذاری و ایجاد انگیزه بین تولیدکنندگان فراهم کردن زمینه مساعد برای تبادل تجربیات را از اهداف همایش تقدیر از تولیدکنندگان برتر بیان کرد و گفت: در این رقابت ۱۵ هزار پرونده در سطح کشور بررسی شد که هزار و ۴۷۳ پرونده به ستاد مرکزی انتخاب نمونه‌ها ارسال شد.

وی ادامه داد: در مجموع ۱۶۶ نفر در ۱۵۵ حوزه به عنوان نمونه‌های استانی و ملی معرفی شدند و سهم استان مازندران از پرونده‌های شهرستانی ۷۵۴ و پرونده‌های ارسال شده به ستاد مرکزی ۴۴ مورد بوده و در نهایت هفت نفر به عنوان نمونه‌های ملی واستانی انتخاب شدند که جایگاه چهارم کشور را به خود اختصاص داده است.

طاهری یادآور شد: در این مراسم از ۵۳ کشاورز نمونه در سطح نفرات برتر ملی، دوم کشوری و نفرات برتر استانی تقدیر می‌شود.

دبیر همایش تولیدکنندگان برتر استان مازندران از تمام دستگاه‌ها در دستیابی به اهداف توسعه بخش کشاورزی تقدیر کرد.