مراسم تجلیل دکتر فرزاد گوهردهی رئیس هیات پزشکی ورزشی استان مازندران از خبرنگاران فعال این حوزه به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد.