آئین تجلیل از مرشدان زورخانه های استان مازندران با گرامیداشت مرشد کهن کسوت استاد حاج “عبدالله شیرزادی” با حضور رئیس فدراسیون ورزشهای زور خانه ای و کشتی پهلوانی برگزار شد.