مراسم تجلیل از معلمان نمونه آموزش و پرورش ناحیه یک ساری  با حضور عسکری نیکزاد، مدیر کل، اسفندیار نظری، معاون آموزش متوسطه و حسن ابراهیمی، مشاور مدیرکل آموزش و پرورش مازندران برگزار شد.

عسکری نیکزاد، مدیر کل آموزش و پرورش مازندران در آیین تجلیل از معلمان نمونه ناحیه یک ساری:
آموزش و پرورش باید اولویت نخست همه نهادها باشد.
همت والای همکاران عزیز در سراسر استان، موجب کسب موفقیت های بسیار آموزش و پرورش مازندران در کشور شده است.