در مراسم تجلیل از معلمان نمونه، ۴۵ معلم نمونه استانی آموزش‌وپرورش مازندران در اردوگاه شهدای دانش‌آموز شهرستان ساری تجلیل شدند.

در مراسم تجلیل از معلمان نمونه استان که در اردوگاه شهدای دانش‌آموز شهرستان ساری برگزار و از ۴۵ معلم نمونه استانی تجلیل شد.

لازم به ذکر است از اردیبهشت سال جاری تاکنون بیش از 3300 مدرسه به صورت مدرسه ای از معلمان تجلیل کردند.

همچنین بیش از 80 مراسم شهرستانی برگزار شد و طی آن از ۵۵۰ معلم نمونه شهرستانی تجلیل شد.