مراسم تجلیل از معلمان “کانون زبان ایران” استان مازندران در سینما کانون ساری برگزار شد