جمعي از منتخبان نجات غريق كشور در پلاژ وزارت كشور در ساري تجليل شدند.

در مراسمی از 34 منجی غریق برتر کشور در ساری قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی در مراسم قدرداني از ناجیان غریق کشور، با اشاره به اینکه تبادل افکار و هم اندیشی در کنار قدردانی از مهم ترین اهداف برگزاری این مراسم است، گفت: منجیان برتر امروز از میان صدو شصت هزار منجی فعال کشور انتخاب شدند.
ایلخانی نوری افزود: تقویت آموزش ناجیان غریق سطح کشور توسط مدرسان و تشکیل ستادهایی در تمام استان ها برای پیشگیری از غریق در استخرها و سواحل از مهم ترین برنامه های فدراسیون در سال 98 خواهد بود.
کریمیان، رئیس هیات نجات غریق و غواصی مازندران، هم در این مراسم با اشاره به اینکه در سال 97 کاهش 24 درصدی غریق در مازندران داشتیم،گفت: برای کاهش بیشتر غریق در سواحل مازندران در سال 98، هفتصد ناجی دیگر به ناجیان ما در سطح سواحل افزوده خواهد شد.