بهرام دارایی مدیرکل بیمه ایران استان مازندران در نشستی به مناسبت روز خبرنگار از فعالین حوزه بیمه قدرانی کرد.

به گزارش فارس ، بهرام دارایی  در جمع خبرنگاران استان مازندران اظهار کرد: رشد ۷۰ درصدی به لحاظ خدمات بیمه ای در سطح استان مازندران نسبت به چهارماهه گذشته در استان مازندران داشتیم.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۴ هزار فقره بیمه نامه عمر به فروش برسانیم، تصریح کرد: در سال جاری به بیش از ۶ هزار فقره رسیده است.
مدیرکل بیمه ایران خاطرنشان کرد: این مجموعه در استان مازندران در هر روز کاری ۲میلیارد تومان پرداخت خسارت داشته است و ۲هزار نفر در چهار ماهه امسال از پوشش بیمه ای استفاده کردند.
وی با اعلام اینکه در سال جاری به دلیل حوادث طبیعی ۲ میلیارد تومان خسارت پرداخت کردیم، افزود: ۵۰۰ واحد بیمه شده در استان از خدمات بیمه ای ایران استفاده کردند.
داریی میزان گردش بیمه ایران در استان مازندران بین سه تا چهار درصد از سرانه کشور را تشکیل می دهد، افزود: میزان خسارت بالاتر از حق بیمه دریافتی است.
وی با اعلام اینکه ۱۵ تا ۲۰ درصد از خانوارها دارای پوشش بیمه ای هستند،گفت: میزان استقبال مردم از دریافت خدمات بیمه ای زیاد نیست اما همکاران ما در زمان پرداخت خسارت به ویژه بلایی طبیعی به صورت جدی ورود پیدا می کنند.
مدیرکل بیمه مازندران در ارتباط با گسترش خدمات بیمه ای در سطح روستاهای استان، گفت: همکاران ما برای معرفی خدمات بیمه ای ورود پیدا می کنند و بنا داریم در این زمینه ورود جدی داشته باشیم.