ویژه برنامه جشن نو سال تبری به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران برگزار شد

این مراسم پنج شنبه دوم فردینه ماه ۱۵۳۱ برابر با سوم مرداد ماه ۱۳۹۸با اجرای گروه موسیقی “ری را” به خوانندگی محمود شریفی اجرای آیین های تحویل سال نو توسط گروه زندگی مازندران- علی حسن نژاد، سرنا و دسرکوتن توسط علی و محسن علیزاده، رونمایی کتاب داستان مازندرانی-ثریا محمدی سخنرانی حسین اسلامی آیین های ویژه ی تحویل نو سال تبری گروه کودکان و نوجوانان، زندگی و آیین های متنوع جذاب و شاد تبری ،پذیرایی شیرینی محلی نوسال، همراه با عطر خوش شربت گل محمدی دودانگه در سالن ارشاد ساری برگزار شد.

مازندران در سرور آغاز سال نو باستانی / سال نو شد و آمد فصل درو

در دوم مرداد ماه خورشیدی، سال باستانی تبری یا مازندرانی آغاز می شود و امسال مازندران آغاز سال 1529 باستانی تبری را جشن گرفته است.

به گزارش ایسنا مازندران، سال شمار کهن مردم تبرستان، همان گاه شماری باستانی ایرانی است که با اجرای یک روز کبیسه در کنار 5 روز پتک، از 133 سال پیش از مبدا هجری خورشیدی، در فردینه ماه باستانی تبری در دوم مرداد ماه هجری خورشیدی ثابت ماند.

گاهشماری طبری/تبری (مازندرانی)، نوعی از گاهشمار ساسانی است که در آن سال برابر ۳۶۵ روز و شامل دوازده ماه ۳۰ روزه است.

مبداء آن مرگ یزدگرد سوم در سال ۳۱ هجری بوده و به وسیله اسپهبد «گیل ژاماسپی» از اسپهبدان طبرستان رواج یافته‌ است. امروزه نیز در برخی مناطق مازندران کاربرد دارد.

هر سال باستانی مازندرانی یا تبری از آنجا که دوازده ماه سی روزه برابر سیصد و شصت روز خواهد شد، پنج روز اضافه محاسبه نمی‌شود. پنج روز اضافه هر سال پتِک نامیده شده و به آخر سال اضافه می‌شود.

اهالی سعی می‌کنند که این پنج روز را در دامان طبیعت به استراحت بگذرانند. به شش روز اضافه سال‌های کبیسه ششک یا ششگاه گفته می‌شود. مردمان کوهستان، جنگل و جلگه های مازندران 12 ماه سال را زمینی و ماه‌های قمری را آسمانی نامگذاری کردند و در کنار برگزاری آئین‌های ملی و باستانی، فرایض دینی و اسلامی را انجام می‌دادند.

نخستین روز باستانی تبری یعنی آغاز سال نو مازندرانی، از اول فردینه ماه که مصادف با دوم مرداد ماه خورشیدی است، آغاز می‌شود.

امسال نیز از دوم مرداد ماه مصادف با نخستین روز فردینه ماه، سال 1529 باستانی تبری آغاز می‌شود.

ماه‌های باستانی مازندرانی شامل فردینه ماه، کرچه ماه، هره ماه، تیرماه، مردال ماه، شروینه ماه، میرماه، اونه ماه، ارکه ماه، ده ماه، وهمنه ماه، و نوروزماه از فرس قدیم که در برخی از مناطق کوهستانی مازندران هنوز هم  از این نام‌ها استفاده می‌شود.

از این رو این تقویم با تقویم هجری خورشیدی ۱۳۳ سال تفاضل دارد که به علت تفاوت اشان در ابتدای سال از اول فروردین تا اول مرداد این تفاضل ۱۳۲ سال است.