تشییع پیکر شهید سانحه هوایی در بابل

 پیکر شهید دکتر “ناصر پورشعبان اوشیبی” که در سانحه هواپیمای اوکراینی بر فراز آسمان تهران به شهادت رسید با حضور مردم و مسئولین در بابل تشییع و در آرامستان گله‌محله به خاک سپرده شد.