مراسم تشییع جنازه مرحوم مغفور حاج رمضان مالک پدر شهید مرتضی مالک 

 

سومین روز در گذشت مرحوم مغفور حاج رمضان مالک در مسجد جامع ساری ( پدر شهید مرتضی مالک)