تودیع و معارفه رئیس بنیاد نخبگان مازندران با حضور معاون منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان در ساری برگزار شد

با حضور معاون منابع انسانی بنیاد ملی نخبگان، محمد آزادبخت به عنوان رئیس جدید بنیاد نخبگان مازندران معرفی شد.

محمد آزادبخت رئیس جدید بنیاد نخبگان مازندران

به گزارش صدا و سیما مرکز مازندران، چیت ساز در مراسم تودیع و معارفه رئیس بنیاد نخبگان مازندران در شهرستان ساری با بیان اینکه بنیاد نخبگان مازندران در تصمیمات و راهبرد‌ها همیشه با تدبیر بوده است گفت: بنیاد نخبگان استان را تنها نخواهیم گذاشت.
رییس جدید بنیاد نخبگان مازندران در این مراسم با اشاره به اینکه توجه به ظرفیت‌های موجود می‌تواند به بنیاد نخبگان در پیشبرد اهداف کمک کند افزود: شناسایی، حمایت، هدایت و بهره گیری از نخبگان مهمترین اهداف اصلی بنیاد نخبگان محسوب می‌شود.
محمد آزادبخت گفت: شناسایی افراد با استعداد، دانش آموزان، دانشجویان، دانش آموختگان و در مجموع همه نخبگان از دیگر برنامه‌های مهم بنیاد نخبگان مازندران به شمار می‌رود.