مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با حضور محسن صالح نیا – معاون وزیر صنعت در سالن همایش های بانک ملی برگزار شد

یک‌روزه مجوز سرمایه‌گذاری صادر می‌کنم/ برنامه‌ریزی برای بهبود فضای کسب و کار

رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: یک فعال اقتصادی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند در گذشته 45 روز طول می‌کشید برای آن مجوز صادر کنیم اما ما به‌دنبال این هستیم 24 ساعته این پروانه‌ها را صادر کنیم.

به گزارش فارس ، حسینقلی قوانلو در آیین تودیع و معارفه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که در سالن همایش‌های بانک ملی استان برگزار شد، اظهار کرد: هیچ برنامه‌ای ندارم جز اینکه فضای کسب و کار را در استان مازندران بهبود ببخشم.

وی با بیان اینکه دولت دستش کاملا خالی است و گذشت آن زمانی که دولت بیاید سرمایه‌گذاری کند، افزود: اگر قرار است در صنعت مازندران اتفاقی بیفتد باید با حضور بخش خصوصی باشد.

رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه با اصلاح فضای کسب و کار باید شرایط حضور بخش خصوصی در استان مهیا شود، خاطرنشان کرد: متوسط زمان صدور جواز تاسیس‌ها در وزارتخانه دارد کاهش می‌یابد و در گلستان به یک روز رسانده بودم.

*صدور 24ساعته مجوز سرمایه‌گذاری‌ها در مازندران

قوانلو با بیان اینکه هر کسی پروانه بهره‌برداری خواست این مجوز باید یک‌روزه صادر شود نه 45 روز، تصریح کرد: یک فعال اقتصادی می‌خواهد سرمایه‌گذاری کند در گذشته 45 روز طول می‌کشید برای آن مجوز صادر کنیم اما ما به‌دنبال این هستیم 24 ساعته این پروانه‌ها را صادر کنیم.

وی وضعیت رشد اقتصادی استان مازندران در دولت فعلی را مناسب ارزیابی کرد و گفت: متوسط رشد اقتصادی سال 91 تا 94 در این استان 27ونیم درصد بوده که مطلوب است.

رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران با بیان اینکه بخش صنعت استان 10 درصد رشد کرده، خاطرنشان کرد: استان مازندران استانی است که هر کاری در بخش صنعت کنیم باز هم نمود آن زیاد نیست، چون نمود آن در بخش اشتغال است.

*برنامه‌ریزی برای فعال کردن واحدهای نیمه‌فعال تولیدی

قوانلو با بیان اینکه روز به روز آمار شاغلین بخش کشاورزی به‌دلیل مکانیزاسیون شدن اراضی این بخش دارد کاهش می‌یابد، افزود: امروز در مازندران شاغلین بخش کشاورزی به 20 درصد رسیده و بخش صنعت باید جبران کاهش اشتغال بخش کشاورزی را کند.

وی با بیان اینکه 20 هزار میلیارد تومان در مازندران باید سرمایه‌گذاری شود تا به رشد 8 درصد مصوب مجلس در سال برسیم، عنوان کرد: طی این سالها هر کاری کردم با تعامل بخش خصوصی بوده و در مازندران هم نیازمند کمک تشکل‌ها و بخش خصوصی هستم.

رئیس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران در پایان گفت: برنامه ما این است که واحدهای نیمه فعال را در استان فعال کنیم تا به اشتغال و تولید استان کمک شود.