آیین تکریم و معارفه رئیس فرودگاه شهدای نوشهر ، با حضور مدیرکل فرودگاههای مازندران ، معاونت مدیریت و منابع انسانی فرودگاههای استان ، رئیس حراست فرودگاههای مازندران ، فرماندهان پلیس و سپاه فرودگاه شهدای نوشهر ، همکاران فرودگاهی فرودگاه نوشهر و مسئولان شهرستانی در سالن همایش این فرودگاه برگزار گردید .

در این مراسم از خدمات و زحمات مهندس اکبر فریفته قدردانی و مهندس سید مرتضی حسینی بعوان رئیس جدید فرودگاه شهدای نوشهر معرفی شد.