آئین تودیع و معارفه فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

آئین تودیع و معارفه فرمانده دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر با حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی