مراسم تکریم و معارفه فرمانده سپاه ناحیه قائمشهر در حسینیه عاشقان برگزار شد.

در این مراسم از زحمات سرهنگ حسین علیزاده تقدیر و سرهنگ علی خادم به عنوان فرمانده جدید ناحیه مقاومت ناحیه سپاه شهرستان قائمشهر معارفه شد.