مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه آهن شمال در ساری برگزار شد.

به گزارش مهر، سید حسن موسوی در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل راه آهن شمال در ساری با اشاره به نقش راه آهن در توسعه اقتصاد، تجارت، صنعت و کشاورزی اظهار داشت: توسعه حمل و نقل ریلی در کانون توجه نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته است و مقام معظم رهبری نیز در بندهای ۲۴ و ۲۵ تبیین سیاست های برنامه های ششم به توسعه حمل و نقل ریلی اشاره کرده اند.

وی افزود: همچنین دولت نیز در قانون برنامه توسعه کشور، زیرساخت توسعه حمل و نقل ریلی را فراهم کرده است و مجلس نیز با تصویب قوانین راه را برای توسعه حمل و نقل ریلی مهیا کرده است.

وی با اشاره به قوانین خوب برای توسعه حمل و نقل ریلی کشور گفت: توسعه حمل و نقل حومه ای از برنامه ها است و در راستای آن، قطارهای حومه ای راه اندازی و ایجاد شده است.

موسوی ادامه داد: یک درصد از درآمد نفت باید در اختیار حمل و نقل ریلی قرار گیرد و ایجاد مراکز پایانه ای و لجستیک نیز مورد هدف قرار گرفته است و ۵۷ مرکز لجستیک در این راستا تعریف شده است و تاکنون چند مرکز لجستیک از جمله آستارا، اینچه برون و بندرعباس ایجاد شده است.

۴۵۰ دستگاه لکوموتیو جدید لازم داریم

معاون راه آهن جمهوری اسلامی ایران با اظهار اینکه سهم راه آهن در حمل و نقل بار و مسافر باید به ۳۰ و ۲۰ درصد افزایش یابد گفت: اگر سهم ما در بخش مسافر باید به ۲۰ درصد برسد ۴۵۰ دستگاه لکوموتیو و چهار هزار واگن مسافری نیاز داریم.

وی توسعه حمل و نقل حومه ای، ارتقای کیفیت بخش مسافری، اتصال مراکز بار انبوه به بخش ریلی، ایجاد مراکز سرمایه گذاری داخلی و خارجی، نگهداشت توسعه حمل و نقل ریلی و نوسازی و توسعه ناوگان در بخش باری و مسافری رویکردهای راه آهن است.

موسوی گفت: در سال قبل ۳۵ میلیارد تن – کیلومتر و ۵۰ میلوین تن بار حمل و ۲۸ میلیون نفر مسافر توسط راه آهن جابجا شده و نسبت به سال قبل از آن۱۵ درصد در بخش جابجایی مسافر و بار رشد عملکرد داشته است.

وی افزود: از محل حمل و نقل بار و مسافر و صرفه جویی سوخت، تلفات جاده ای و صدمات محیط زیست، ۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه جویی اقتصاد اجتماعی ناشی از عملکرد راه آهن نصیب کشور شده است.

در این مراسم از تلاش های یوسف گران پاشا مدیرکل سابق راه آهن شمال تقدیر و خدایار طالبی به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.