مراسم تکریم سید علی ساداتی(معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران) با حضور مدیر کل وزارتی و مدیر کل آموزش و پرورش برگزار شد.