مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید شهرداری ساری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، مراسم تکریم و معارفه مدیران جدید شهرداری مرکز استان با حضور طاهری معاون اداری مالی، قبادی سرپرست معاونت شهرسازی، خواجوندی رییس امور اداری، محمدیان رییس کارگزینی، محبوب مدیر حوزه شهردار، محمدی کیادهی مشاور شهردار، کافی رییس حراست و مرتضوی سرپرست روابط عمومی برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های مدیران سابق احکام مدیران جدید به آن ها ابلاغ شد.

محمدحسین قبادی انارمرزی سرپرست جدید معاونت شهرسازی و امور مناطق شهرداری، دارنده مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی عمران (مکانیک خاک و پی)  که دارای سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد:

کارشناس صدور پروانه شهرداری مرکزی ، کارشناس صدور پروانه منطقه ۱ ، معاونت شهرسازی منطقه ۱ ، شهردار منطقه ۲

سید لطف الله کریمی سرپرست جدید معاونت فنی و عمرانی شهرداری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد عمران و رییس واحد بهسازی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران از سوابق وی می باشد.

مرتضی عطایی سرپرست جدید شهرداری منطقه دو با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت دولتی و دارای سوابقی مانند:

مسئول امور اداری سازمان عمران ، کارشناس روابط عمومی سازمان عمران، مسئول امور اداری شهرداری منطقه ۱،  معاون اداری و مالی شهرداری منطقه ۲

عباس رئیسی سرپرست جدید شهرداری منطقه سه، دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی عمران (مکانیک خاک و پی و دارای سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد:

کارشناس دفتر فنی منطقه ۳ ، کارشناس دفتر فنی شهرداری مرکزی ، دبیر کمیسیون فنی و عمرانی شورای اسلامی شهر ، معاون فنی منطقه ۳، معاون فنی منطقه ۱

علیرضا سعیدی سعید آبادی سرپرست جدید اداره فنی و عمرانی شهرداری مرکزی دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس مهندسی عمران دارای سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد:

کارشناس دفتر فنی ، مسئول دفتر فنی و عمرانی شهرداری مرکزی، مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک

امیر حسین پاکزاد سرپرست جدید اداره حقوقی شهرداری مرکزی با مدرک تحصیلی فوق لیسانس حقوق بین الملل و دارای  سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد:

کارشناس حقوقی ، کارشناس حقوقی در اداره حراست

محمدرضا امینی مدیر جدید اداره درآمدهای عمومی شهرداری، با مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی کامپیوتر و دارای سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد :

کارشناس درآمد شهرداری مرکزی ، کارشناس درآمد منطقه ۲ ، کارشناس درآمد منطقه ۳ ، مسئول دبیرخانه کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها در منطقه ۳ ، رئیس دفتر شهردار منطقه ۳ ، کارشناس ممیزی و نوسازی املاک

 

حسین مرتضوی سرپرست جدید اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، با مدرک تحصیلی لیسانس هنر و دارای سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد:

کارشناس روابط عمومی شهرداری مرکزی ،مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند، مدیر داخلی شورای اسلامی شهر ، مسئول روابط عمومی فرمانداری ساری، مسئول روابط عمومی شهرداری منطقه ۱

 

علی شکری سرپرست جدید کارپردازی شهرداری،  دارای مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی فنآوری اطلاعات و سوابق خدمتی شرح ذیل می باشد :

مسئول کارپردازی سازمان مدیریت پسماند

محمدجواد باقرزاده سرپرست جدید اداره طرح و برنامه شهرداری،با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت دولتی(تشکیلات و روشها) دارای سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد :

مسئول پیگیری مصوبات شورای اسلامی شهر و کمیته انطباق فرمانداری

سید سلمان ابوالقاسمی سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند،با مدرک تحصیلی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی که دارای سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد :

حسابدار سازمان آتش نشانی ، کارشناس مالی سازمان آتش نشانی ، معاون اداری و مالی سازمان آتش نشانی

مصطفی مهربانیان سرپرست جدید سازمان ارامستان، با مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی فنآوری عمران (ساختمان سازی) و دارای سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد :

کارشناس حفاری ، کارشناس امور قراردادها ، کارشناس کنترل و نظارت ، کارشناس حفاری منطقه ۱ ، ‌مسئول روابط عمومی منطقه ۱ ، سرپرست معاونت اداری و مالی منطقه ۱

مرتضی بربسته سرپرست جدید سازمان عمران و بازآفرینی شهری با مدرک تحصیلی فوق لیسانس جغرافیا و برنامه ریزی شهری و سوابق خدمتی بشرح ذیل می باشد:

کارشناس صدور پروانه ، کارشناس حراست ، کارشناس اداره بازرسی

 

عین اله احمدی  سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز با مدرک تحصیلی لیسانس مهندسی کشاورزی ، دارای سوابق خدمتی نامبرده بشرح ذیل می باشد :

سرپرست دفتر شهردار قائمشهر ، مسئول کارخانه آسفالت شهرداری قائمشهر ، سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری قائمشهر ، مسئول دبیرخانه شهرداری قائمشهر ، کارشناس محیط زیست شهرداری ساری ، معاون خدمات شهری شهرداری قائمشهر ، کارشناس امور قراردادها  ، مسئول دبیرخانه شهرداری مرکزی ، سرپرست سازمان سیما ، منظر و فضای سبز شهری شهرداری .