مراسم تکریم و معارفه مدیران سابق و جدید شهرداری ساری برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، مراسم تکریم و معارفه مدیران جدید شهرداری مرکز استان با حضور طاهری معاون اداری مالی، قبادی سرپرست معاونت شهرسازی، خواجوندی رییس امور اداری، محمدیان رییس کارگزینی، محبوب مدیر حوزه شهردار، محمدی کیادهی مشاور شهردار، کافی رییس حراست و مرتضوی سرپرست روابط عمومی برگزار شد.

در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات و تلاش های مدیران سابق احکام مدیران جدید به آن ها ابلاغ شد.

محمدحسين قبادي انارمرزي سرپرست جدید معاونت شهرسازی و امور مناطق شهرداری، دارنده مدرك تحصيلي فوق ليسانس مهندسي عمران (مكانيك خاك و پي)  که دارای سوابق خدمتي بشرح ذيل مي باشد:

كارشناس صدور پروانه شهرداري مركزي ، كارشناس صدور پروانه منطقه 1 ، معاونت شهرسازي منطقه 1 ، شهردار منطقه 2

سید لطف الله کریمی سرپرست جدید معاونت فنی و عمرانی شهرداری دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد عمران و رییس واحد بهسازی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران از سوابق وی می باشد.

مرتضي عطايي سرپرست جدید شهرداری منطقه دو با مدرك تحصيلي فوق ليسانس مديريت دولتي و دارای سوابقی مانند:

مسئول امور اداري سازمان عمران ، كارشناس روابط عمومي سازمان عمران، مسئول امور اداري شهرداري منطقه 1،  معاون اداري و مالي شهرداري منطقه 2

عباس رئيسي سرپرست جدید شهرداری منطقه سه، دارای مدرك تحصيلي فوق ليسانس مهندسي عمران (مكانيك خاك و پي و دارای سوابق خدمتي بشرح ذيل مي باشد:

كارشناس دفتر فني منطقه 3 ، كارشناس دفتر فني شهرداري مركزي ، دبير كميسيون فني و عمراني شوراي اسلامي شهر ، معاون فني منطقه 3، معاون فنی منطقه 1

عليرضا سعيدي سعيد آبادي سرپرست جدید اداره فنی و عمرانی شهرداری مرکزی دارای مدرك تحصيلي فوق ليسانس مهندسي عمران دارای سوابق خدمتي بشرح ذيل مي باشد:

كارشناس دفتر فني ، مسئول دفتر فني و عمرانی شهرداری مرکزی، مسئول آزمايشگاه مكانيك خاك

امير حسين پاكزاد سرپرست جدید اداره حقوقی شهرداری مرکزی با مدرك تحصيلي فوق ليسانس حقوق بين الملل و دارای  سوابق خدمتي بشرح ذيل مي باشد:

كارشناس حقوقي ، كارشناس حقوقي در اداره حراست

محمدرضا اميني مدیر جدید اداره درآمدهای عمومی شهرداری، با مدرك تحصيلي ليسانس مهندسي كامپيوتر و دارای سوابق خدمتي بشرح ذيل مي باشد :

كارشناس درآمد شهرداري مركزي ، كارشناس درآمد منطقه 2 ، كارشناس درآمد منطقه 3 ، مسئول دبيرخانه كميسيون ماده 77 قانون شهرداريها در منطقه 3 ، رئيس دفتر شهردار منطقه 3 ، كارشناس مميزي و نوسازي املاك

 

حسين مرتضوي سرپرست جدید اداره روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری ساری، با مدرك تحصيلي ليسانس هنر و دارای سوابق خدمتي بشرح ذیل می باشد:

كارشناس روابط عمومي شهرداری مرکزی ،مسئول روابط عمومی سازمان مدیریت پسماند، مدیر داخلی شوراي اسلامي شهر ، مسئول روابط عمومي فرمانداري ساری، مسئول روابط عمومي شهرداری منطقه 1

 

علي شكري سرپرست جدید کارپردازی شهرداری،  دارای مدرك تحصيلي ليسانس مهندسي فنآوري اطلاعات و سوابق خدمتي شرح ذيل مي باشد :

مسئول كارپردازی سازمان مديريت پسماند

محمدجواد باقرزاده سرپرست جدید اداره طرح و برنامه شهرداری،با مدرك تحصيلي فوق ليسانس مديريت دولتي(تشكيلات و روشها) دارای سوابق خدمتي بشرح ذيل مي باشد :

مسئول پيگيري مصوبات شوراي اسلامي شهر و كميته انطباق فرمانداري

سيد سلمان ابوالقاسمي سرپرست جدید سازمان مدیریت پسماند،با مدرك تحصيلي فوق ليسانس مديريت بازرگاني که دارای سوابق خدمتي بشرح ذيل مي باشد :

حسابدار سازمان آتش نشانی ، كارشناس مالي سازمان آتش نشانی ، معاون اداري و مالي سازمان آتش نشانی

مصطفي مهربانيان سرپرست جدید سازمان ارامستان، با مدرك تحصيلي ليسانس مهندسي فنآوري عمران (ساختمان سازي) و دارای سوابق خدمتي بشرح ذيل مي باشد :

كارشناس حفاري ، كارشناس امور قراردادها ، كارشناس كنترل و نظارت ، كارشناس حفاري منطقه 1 ، ‌مسئول روابط عمومي منطقه 1 ، سرپرست معاونت اداري و مالي منطقه 1

مرتضي بربسته سرپرست جدید سازمان عمران و بازآفرینی شهری با مدرك تحصيلي فوق ليسانس جغرافيا و برنامه ريزي شهری و سوابق خدمتي بشرح ذیل می باشد:

كارشناس صدور پروانه ، كارشناس حراست ، كارشناس اداره بازرسي

 

عين اله احمدي  سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز با مدرك تحصيلي ليسانس مهندسي كشاورزي ، دارای سوابق خدمتي نامبرده بشرح ذيل مي باشد :

سرپرست دفتر شهردار قائمشهر ، مسئول كارخانه آسفالت شهرداري قائمشهر ، سرپرست اداره خدمات شهري شهرداري قائمشهر ، مسئول دبيرخانه شهرداري قائمشهر ، كارشناس محيط زيست شهرداري ساري ، معاون خدمات شهري شهرداري قائمشهر ، كارشناس امور قراردادها  ، مسئول دبيرخانه شهرداري مركزي ، سرپرست سازمان سيما ، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري .