مراسم دریافت گواهینامه خلبانی هواپیمای سبک توسط نخستین بانوی مازندرانی

 گواهینامه خلبانی هواپیمای سبک به اولین بانوی مازندرانی در فرودگاه نوشهر داده شد.

این بانوی آملی با طی مراحل مختلف آموزش خلبانی بدون حضور مربی (سولو ) موفق به دریافت گواهینامه شد.