مراسم رحلت عالم ربانی مرحوم آیت ا… سجادی نوری از طرف دفتر حضرت آیت ا… العظمی نظری خادم الشریعه در مسجد جامعه ساری و بیت معظم له برگزار شد.