مراسم روز ملی مزرعه ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک ایران با محوریت برنج در محل ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا شهرستان نکا برگزار شد.

رئیس موسسه آموزش و ترویج سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی کشور با بیان اینکه در حال حاضر ۳۴ هزار هکتار از اراضی کشور کشاورزی ارگانیک انجام می‌شود، گفت: افزایش ۱۰ درصدی کشاورزی ارگانیک در برنامه ششم توسعه محور برنامه وزارت جهاد کشاورزی است.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، محمد علی مویدی در مراسم روز ملی مزرعه ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک ایران با محوریت برنج در محل ایستگاه تحقیقاتی بایع کلا شهرستان نکا ، افزود : کشور ایران در بین ۱۷۸ کشور دنیا که کشاورزی ارگانیک را انجام می دهد رتبه ۸۵ دنیا را دارد و با تحقق افزایش ۱۰ درصدی کشت ارگانیک این رتبه به ۱۲ دنیا می‌رسد.

وی با بیان اینکه امروز کشاورزی ارگانیک با بدست آمدن یافته ها و نتایج تحقیقاتی در ۳۵ محصول کشور ا زجمله برنج کاربردی شده اظهار داشت : باید زمین های زراعی و باغی کشاورزی ارگانیک را با همکاری کشاورزان پیش رو گسترش بدهیم .

مویدی زمینه توسعه کشاورزی ارگانیک را به دلیل وجود تنوع اقلیمی آب و هوایی و محصولات کشاورزی در کشور مناسب دانست و گفت: انتقال یافته های تحقیقاتی در کشاورزی ارگانیک نیز مورد استقبال کارشناسان و عموم کشاورزان قرار گرفته است .

این مسئول تحقیقاتی کشاورزی به اهمیت تولیدات کشاورزی ایران اشاره کرد و گفت: بخش کشاورزی تنها بخشی است که توانسته در تحریم های اقتصادی علیه ایران پیشرفت های خوبی را بدست آورد و در واقع بخش کشاورزی ضد تحریم است .

مویدی با بیان اینکه مزارع ملی ترویج و توسعه کشاورزی ارگانیک ایران با محوریت برنج هدف بزرگی را در امنیت غذایی کشور محقق کرده است ، گفت : امنیت غذایی ، سلامت و کیفیت و کمیت محصولات کشاورزی ایران باید مورد توجه مدیران آینده کشور نیز قرار بگیرد.