صبحگاه مشترک به مناسبت روز نیروی دریایی با حضور نیروهای نظامی و انتظامی در دانشگاه علوم دریایی ارتش جمهوری اسلامی در نوشهر برگزار شد.