یادمان سه شهید گمنام همزمان با هفته بسیج در بوستان نوشهر رونمایی شد.