مراسم سنتی چپی زنی در بابلسر

عکاس(حوا احمدی) خبرگزاری مهر

 

چپی زنی، یکی قدیمی‌ترین راه‌های صید ماهی در بین مردم مازندران بوده که همچنان در آبندان رودبست بابلسر برگزار می‌شود.

مردم قدیم مازندران با استفاده از سبدهای چوبی به صورت استوانه‌ای به قطر تقریباً ۸۰ و طول ۱۲۰ در برکه‌های و آبندان ها ماهیگیری می‌کردند.

صیادان به صورت دسته‌های ۲۰ الی ۱۰۰ نفری این سبدهای استوانه‌ای که بعدها به صورت فلزی تبدیل شد در آب به زمین زده با دست کشیدین و کنترل فضای داخل سبد ماهی‌های به دام افتاده را صید می‌کردند، کیسه‌هایی به صورت کوله در پشت خود داشتند و ماهی‌ها رو پس از صید داخل این کیسه‌ها تا پایان صید نگهداری می‌کردند.

این شکل از ماهیگیری بخاطر شرایط خاص صید در نیزار و برکه انجام می‌شد که در حال حاضر به صورت سنتی همچنان در آبندان های مازندران برگزار می‌شود.