شام غریبان در حسینیه شهدای ساری

مراسم شام غریبان حسینی با رعایت و حفظ پروتکل‌های بهداشتی ابلاغ شده وزارت بهداشت در حسینیه شهدای ساری برگزار شد.