مراسم شام غریبان حسینی به همت سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری ساری در میدان امام حسین(ع) و درب اصلی بوستان ولایت برگزار شد.