مراسم شب احیای ۲۱ ماه رمضان و دومین شب از شب های بافضیلت قدر در آستان مقدس امامزاده عباس ساری با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزارشد.