شب قدر در بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری

نجواهای عاشقی در شب ۱۹ ماه مبارک رمضان در بیمارستان امام خمینی شهرستان ساری از زبان عاشقانی بر می‌خیزد که همانند همه مردم دل در گرو عفو و رحمت حضرت حق دارند.

مراسم نخستین شب احیای ماه رمضان همزمان با شیوع کرونا در کشور، برای کادر درمانی بیمارستان امام خمینی (ره) ساری، بیماران و همراهانشان حال و هوای دیگری داشت.