هم نوا و نوحه با خاتم الاوصیاء در شهادت پدر بزرگوارش و آغاز امامت مهدی موعود بدعوت دلباخته ال طه علامه نظری خادم الشریعه مراسم عزا وتوسل به ذیل عنایات آن امام مراسم سوگواری بعد از نماز ظهر دربیت معظم له باسخنرانی آیت ا…لائینی امام جمعه نکا برگزار گردید و بعد از اطعام و صرف نهار موکب و دسته روی علماء و روحانیت با دیگرعزاداران‌ از بیت معظم له به سمت میدان ساعت و سپس به امام زاده یحیی برقرار گردید.