همزمان با عزاداری روز عاشورا مراسم سنتی دسته روی و آیین خیمه سوزان در امامزاده عبدالحق زیراب سوادکوه برگزار شد